Hoppa till innehåll

Spårstatistik – Open stretch

Debatten har avtagit, men ibland gnistrar det till om orättvisan med open stretch… trams har jag alltid tyckt som vill se lopp där så många som möjligt får chansen, inlåsta hästar i taktiklopp är inget jag gillar. Nu finns det lite spårstatistik från Åbys dubbla open stretch, statistik som kommer att förvåna många.

Utvald bild nyheter

Läs mer om statistiken här, nedan följer en sammanställning:

Statistiken avser 2 440 autostartslopp som körts på Åby mellan 2008-2013 och samtliga autostartslopp som körts i Sverige mellan åren 1997-2012 – totalt 66 998 stycken – där segerprocenten utfallit på detta sätt:

Spår     Åby     Övriga         Skillnad
Spår 1:   10,1      10,7             -0,6
Spår 2:   10,4      11,2             -0,8
Spår 3:   11,1      11,1              0,0
Spår 4:   12,0      12,8             -0,8
Spår 5:   12,8      13,8             -1,0
Spår 6:   11,5        9,6            +1,9
Spår 7:     7,2        6,9            +0,3
Spår 8:     4,3        3,7            +0,6
Spår 9:     6,6        6,4            +0,2
Spår 10:   6,0        5,8            +0,2
Spår 11:   5,5        5,3            +0,2
Spår 12:   2,5        2,6             -0,1

Jag har roat mig med att titta på skillnaden mellan Åby och banor utan open stretch, som ni ser är det inga stora skillnader. Jag utgår från segerprocenten på Åby och vid en jämförelse med övriga banor står minussiffrorna i rött och plussiffrorna i svart. Det är spår 6 som sticker ut där open stretch har haft en positiv effekt, +1,9 procent är en tydlig skillnad. Sen kan man också notera att de spår som av tradition har bäst statistik (spår 4-5) inte är lika bra på Åby:s open stretch. Spår 1 och 2 är också lite sämre på Åby. Förutom spår 6 är 8 det spår som haft en tydligt positiv effekt av open stretch.

Men det viktiga i den här statistiken tycker jag ändå är att det inte är så stor skillnad, jämförelsen haltar lite eftersom det är betydligt färre lopp med i statistiken för open stretch och siffrorna ska tas för vad dom är. Men det är en fingervisning och helt klart statistik som förvånar många, innerspåren har alltid framhävts som särskilt fördelaktiga på Åby och det finns det inget belägg för. Tvärtom är det de yttersta spåren bakom bilen som haft den största nyttan av open stretch.

En slutsats, eller teori kanske, som filosofen drar är att de yttersta spåren gynnas på Åby eftersom det lönar sig att ladda från de spåren, med open stretch på upploppet har ledaren större benägenhet att släppa till en häst som kommer farande utifrån. Risken att sitta fast över mål är betydligt mindre med dubbla open stretch och det gör att fler vågar släppa ledningen.

Jag är inte mindre positiv till open stretch efter det här, men jag vill återigen påminna om att statistik inte är den totala sanningen utan en bild av verkligheten. Visserligen det närmaste vi kommer verkligheten, men ingen given sanning som gäller för evigt. Förutsättningar ändras hela tiden och det som gäller nu behöver inte gälla imorgon. Bara det faktum att kuskar ser den här statistiken kan göra att dom i framtiden förändrar sitt beteende i loppen och därmed påverkar kommande spårstatistik.

Idag är det V75 på Åby, Maharajah startar från spår 8… även om statistiken för just det spåret är positiv på Åby jämfört med andra banor är segerprocenten väldigt låg från spår 8, med andra ord bör ni inte spika Maharajah bara för att det är Åby.