Klassiska lopp

Starten går i Hambletonian Stakes 2014. Foto: travfilosofen.se

Klassiska lopp